Resor och Miljö  
Det är inte dina resor som är det största problemet när det gäller att rädda vårt klimat.
Allt beror på helheten. Hur du lever och hur du reser spelar roll.
Vi sätter resandet i sitt sammanhang och jämför. Att resa är sunt och hela världen är din.
Artiklar och notiser är mest hämtade från
Budgetres Nyhetsbrev.
 Göteborg
Sveriges och en av Europas grönaste städer

Grönområden har inverkan på hälsan och räddar liv.
Forskare vid Barcelona Institute for Global Health i Spanien har rankat 1 000 europeiska städer
utifrån WHO:s rekommenderade gränsvärden, städernas sammanlagda grönska och invånarnas
tillgång till till dem.
Med undantag av 
Malmö, klarar sig svenska städer bra och bäst är Göteborg. Enligt forskarna består
Göteborg till 48,5 % av grönområden och två tredjedelar av göteborgarna lever i områden som når upp
till WHO:s rekommendation. Om alla göteborgare hade gjort det, hade 14 fall av förtida död kunnat
undvikas varje år. Grönast i Europa är 
Paredes i Potugal och sämst är Cádiz i Spanien.
Vår anm. Underbara Cádiz ligger vid ett välgörande hav och har en lång härlig
 lång >badstrand som säkert
också är nyttig för hälsan.
 > Mer


Världen. Sjuk på flera sätt
Vapen för totalt 4 779 miljarder kronor såldes under 2020
Världsekonomin minskade med 3,1 % under pandemiåret 2020 men den
globala
vapenmarknaden
ökade under samma tid med 1,3 %, visar
en genomgång av Sipri, vilket
är i sig ovanligt modest (!).
USA:s största vapentillverkarna svarar för 54 % av marknaden.
Svenska SAAB ökade sin försäljning med 2.6 %.

Missta er inte, vi är fortfarande på väg ner i helvetet”

- Förstasidan på dagstidningen Scotland on Sunday efter klimatmötet
COP26:s avslutning i Glasgow.
”Tid för nödläge” skriver tyska Süddeutsche Zeitung.
Världens fyra största utsläppare, USA, EU, Kina och Indien ville inte vika sig.
Sveriges förre miljöminister Per Bolund var på det stora hela ganska belåten.
Rubrikerna efter
miljömötet varierar...

> Läs bakgrund: COP26: Ödesmöte för klimatet, i tidningen Forskning och Framsteg.

COP26 i Glasgow. Världen måste leverera
Har du koll på vad som händer?
Världens klimatåtgärder ligger fortfarande långt efter vad som behövs för att hindra en
global katastrof
. Som aldrig förr krävs omedelbara och kraftfulla insatser.

Parisavtalet satte målet. Vid FN:s stundande toppmöte i Glasgow måste världen gå
från ord till handling.
 > 
Läs ett inlägg här och få koll på läget.
Klimatmötet i Glasgow kan vara sista möjligheten att förhandla fram åtgärder som gör det
möjligt att halvera utsläppen till 2030. Det säger 
Johan Rockström, professor i miljövetenskap.

15 industriföretag står för en fjärdedel av Sveriges utsläpp och industrin står för lika
mycket utsläpp i Sverige som alla transporter.


TV-tips på fullt allvar
Klimatet nästa akutfall
Bara 10 år till jordens tipping point. Det här måste alla veta
Den 3 januari sände SVT ett program med 
Johan Rockström, professor i global miljövetenskap,
en dramatiserad föreläsning från Dramaten. Här förklaras
 läget så att en 3-åring kan förstå.
Hur kommer våra barns och barnbarns planet se ut? Vad kan vi göra i dag för att undvika de värsta
katastroferna och finns det ett ljus i tunneln till en hållbar och attraktiv värld?
Programmet sändes direkt efter dokumentären Greta.
Efter pandemin kommer det att bli lika mycket fokus, eller mer, om jordens fortlevnad.
Informera dig enkelt nu och förstå varför det finns risk för en total nedstängning av allt. För alltid.
Om vår stund på jorden - en dramatisk föreställning.

> Läs mer om Johan Rockström här och här på denna sida

Sverige. Luften fortsatt dålig
För höga värden i många svenska städer
En rapport från tekniska konsultföretaget Ramboll visar att halterna av luftburna partiklar (PM10)
är högt över riktvärdena för Sveriges miljökvalitetsmål Frisk luft i många svenska städer.
Bland de städer som uppmäter högst värden finns Norrköping, Göteborg, Stockholm, Linköping
och Visby. 
Även mindre städer som Södertälje och Sundsvall uppmäter fortsatt för höga halter
tillsammans med ytterligare ett tjugotal orter runt om i Sverige.  

> Hämta luftkvalitetsrapporten här

> Ny forskning: Dålig luft kan göra dig mindre lycklig

Världen. Luften mer svavelfri
Allt i luften blir inte värre
Svaveldioxid i luften är farlig
och giftig och kan leda till allvarliga sjukdomar

Luften har glädjande blivit mycket renare på de flesta ställen i världen när det gäller svaveldioxid. 
Bara förra året minskade konstgjorda utsläpp av svavel med 6%.
En del beror på lägre koleldning och fler kolfilter.
En rapport visar också att utsläppen minskade i vart och ett av de tre länder som står för
majoriteten av utsläppen: Indien, Ryssland och Kina.> Mer här.

Illa i spanska städer

Den spanska huvudstaden
Madrid leder rankingen över antal förtidiga dödsfall, orsakade av kvävedioxid.
På listan finns nästan tusen städer.
Barcelona ligger sexa. Spanien har anmälts till EU-domstolen
för de båda städernas dåliga luftkvalitet. Det skriver tidningen
El Diario.                RM 227/2021


Nu Enklaste sättet för DIG att rädda jorden

Det hjälper inte att sluta med fossila bränslen
Om alla på jorden genast skulle stoppa alla utsläpp av fossila bränslen
och all förbränning av bensin, olja och kol skulle upphöra, så skulle vi inte klara Parisavtalets mål
att begränsa uppvärmningen, som alla länder är överens om att göra (inklusive USA igen snart).

Vi kan inte fortsätta att producera mat och äta som vi gör idag
Då klarar vi inte Parisavtalets mål.
Men det finns
5 åtgärder med maten som påverkar stort. Effektivare och förbättrat jordbruk främst,
men allra enklast och bäst är att minska matsvinnet! I alla led.

Bara vi klarar att minska matsvinnet till hälften klarar vi klimatmålet
Ihop med de andra åtgärderna om maten kan vi klara 1,5-gradersmålet.
Två av åtgärderna handlar om
hur vi äter.
Vi ska äta lagom mycket. Normalt inte mer än 2 100 kilokalorier per dag. Huvudsakligen näringsrik mat.
Mest måltider baserat på växter och måttliga mängder mejerivaror och kött. Medelhavsmat.

Sen är det naturligtvis utmärkt om du i allmänhet minskar ditt överflöd, begränsar klädköp och överdrivet
shoppande samt minskar dina fossila transporter. Ökar ditt miljömedvetande. Har koll på läget. Nu.

Källor:
Nya studier från
projektet EAT Lancet, studien ”Bending the curve of terrestrial biodiversity needs
an integrated strategy
”, publicerad i tidskriften Nature och
en studie om hur vårt nuvarande ätande och
odlande i tidskriften Science.
Karin Bojs: Jo, vi kan äta kött – i rimlig mängd. DN 8/11


 


Reseföretagen sämst i undersökning
Klimatsmart prat svårt

I en ny undersökning från DN/Ipsos, om
hur kunderna ser på vilka klimateffekter olika företags
varor och tjänster har, fråga man om informationen räcker för att man som konsument ska kunna
göra ett upplyst val?
Lägst betyg ger de svarande till reseföretagen. Inte ens en av tio svarar att informationen från dem

”i stor utsträckning”
är tillräcklig. Mer än fyra av tio bedömer att man ”i liten utsträckning” får veta det
man behöver för att välja
klimatsmart. Bara 9%, ansåg man kunde göra ett upplyst klimatval.

Hela DN var en ambitiös miljötidning den 6/12 med tillfälligt vikarierande chefredaktör Greta Thunberg.
En historisk medial händelse för Sveriges största dagstidning.

 

Fransk stad stänger flygplats av miljöskäl
Staden ska inte bara bli grönare, utan helt grön
Poitiers nye borgmästare från miljöpartiet Europe Écologie–Les Verts (EELV)
och huvudnamn på vallistan
Poitiers Collectif som samlat människor från olika politisk bakgrund, har stängt stadens flygplats.

Beslutet föregicks av en offentlig debatt där ekonomiska argument och vikten av att kunna locka turister
ställdes mot miljö- och klimataspekter.
Flygplatsen är ganska liten men tar mycket av stadens budget. Ca 30% av universitetsstaden
Poitiers
nästa 90 000 invånare är studenter. (TT)

> Flygplatsens hemsida idag
Restips: Poitiers är en liten vacker medeltidsstad. Se mer här.
Närhet till det unika filmcentrat Futuroscope - ett stort turistmål


Framtidens flyg

Airbus ZEROe

Vätgas skapar möjligheter för utsläppsfria flygningar
Biobränslen kan bara minska utsläppen, elflyg är för klena för de långa sträckorna
I en klimatkrönika i SvD berättar Peter Alestig om framtidens flyg att kunna flyga klimatsmart på riktigt.

Fossila bränslen byts nu ut mot vätgas för tunga transporter, solproducerad el för bostäder och skolor, stålverk
och även flyg.
Flera flygtillverkare arbetar på vätgasflyg bl.a. Airbus. Ett av tre nya koncept
ska kunna ta 120–200
passagerare och flyga över 350 mil och vara i trafik till 2035.
Likadant som med elbilar gäller att ursprunget skall vara rätt, så att grå vätgas enbart blir till grön vätgas.

> Hela artikeln här. Om dagens vätgassatsningar i Sverige, England, Tyskland, Danmark och Spanien.
> Mer om Airbus planer här

> Läs även om framtida sjöresor i ReseMagazinet nr. 217

MER: Sedan artikeln skrevs har 5 flygforskare publicerat
" Vätgas är flygets framtid - nu måste Sverige satsa"  på DN Debatt.

Det är dags att Sverige, vars engagemang i klimatarbetet är känt långt utanför våra
gränser, inser vilka unika möjligheter vätgastekniken ger för flyget.
"
 Kritik mot medierna


”Ni säger att ni rapporterar om klimatkrisen
men det gör ni inte”
I veckan besökte klimataktivisten Greta Thunberg Dagens Nyheter.
Om du aldrig läst något av vad Greta skrivit, så gör det nu.
Det är nödvändig läsning och kanske inte det du får läsa. Därför att, enligt Greta,
ingen skriver om det på riktigt. Vill vi verkligen få veta hur bråttom det är?

Jag har rest runt och träffat människor från hela världen
och min absoluta uppfattning är att människor är i princip helt omedvetna om vad klimatkrisen
innebär, vilka förändringar som krävs och hur lite tid vi har på oss att genomföra de förändringarna.

Ni är ärligt talat vårt enda hopp. Ingen annan har möjligheten att på den minimala tid vi har på oss
nå ut med den information och kunskap som krävs”.


> Här är Greta Thunbergs brandtal till medierna - en kortare version från mötet med DN


Anm. För första gången sedan coronapandemin tog fart genomförde Greta Thunbergs rörelse Fridays for future
under fredagen en större
global aktionsdag för klimatet på 3100 platser, varav ett 80-tal i Sverige.


Resor till sjöss


Framtida hållbara havstransporter
Till debatten om Lysekils raffinaderi (Preem) för att förbättra fossilt fartygsbränsle, med
framställningsproblem med ökade koldioxidutsläpp, kan det var läge att informera sig om framtida fraktsystem
(beräknat till år 2024) som reducerar utsläppen med hela 90%.
Internationella frakter sköts idag till 90% av fartyg och nu har ett välkänt svenskt fraktföretag kommit långt
på vägen för att revolutionera branschen mot en renare miljö.

Så varför inte även för framtida persontransporter och kryssningar.
Vi har sett enstaka exempel tidigare, men idag är det nödvändigt att skynda på utvecklingen.
Projektet är delvis finansierat av Trafikverket. I videofilmen säger man också att Svenska regeringen vill bli världsledande
på fossilfria transporter.
Sen tidigare är målet även att alla statliga fartyg ska var fossilfria till år 2045.
Samtidigt pågår alternativ (se exempel här) till dagens drivmedel med biogas och gasdrift. Men dessa behöver komma
från rena källor. I vårt exempel är det vinden som är energikällan.


> Här kan du informera dig om projektet och även se en längre informativ film.


MER: > Sjöfarten ska gå på batterier, gas och segel. Debatt
         > ReseMagazinet nr. 216 - Ett nödvändigt miljönummer.

Anm. Den 28/9 meddelar Preem att man avbryter 15 miljardersprojektet i Lysekil av kommersiella skäl.


Internet är ett större klimatproblem än flyget
Det finns cirka nio miljoner datacenter i världen och många drivs av fossila bränslen, framför allt kolkraft. 

Datalagring står för drygt 2 % av de globala koldioxidutsläppen och 3 % av världens energiförbrukning.
Detta gör att datalagringens koldioxidutsläpp
är större än hela flygindustrins, enligt vetenskapstidskriften Nature.


Sverige. Nätjätten
Amazons första vindkraftpark i Sverige har precis öppnat. Det ska täcka behoven både för 
tre svenska datacenter och från den stundande lanseringen av Amazons e-handelsplattform i Sverige.

Nästa satsning på förnybar energi i Sverige blir en av de största vindkraftsparkerna i Europa nordväst om
Sundsvall. Den är tänkt att tas i drift under 2022 och byggs av oljebolaget BP. 
Källa: Ny Teknik/RM Miljö nr. 216


>Fler miljönotiser i Nyhetsbrevet 216 om miljön.

 


Boktips/Gratisläsning


Hoppet
10 lösningar som skall rädda världen
 I december 2019 var boken slutsåld och den släpptes fritt så att
alla skall kunna läsa den. 
Hela boken här

> Mer om boken på Budgetres/Resebiblioteket


Senaste: Nu finns boken i ny upplaga. Vill du ha den fysiskt så köp den här.


Förra krisen räddades bankerna, nu räddar vi klimatet."
                               
  - Miljöminister Isabella Lövin om nya budgeten 2020

Men alla håller inte med om att 50 miljarder i garantier till företag om att lån till gröna satsningar är rätt väg.
Biobränsle är ingen framtid. Ett nederlag för klimatet – och för MP, skriver Johan Ehrenberg i Dagens ETC.

Det vore en katastrof för skogen och den biologiska mångfalden om andra tänkte som Sverige...
Det vi i Sverige i praktiken gör är att
vi förlänger de fossila bränslena, vi bromsar bytet mot ren eldrift...
Den här politiken är det största nederlaget hittills för Miljöpartiet i regering och man behöver inte vara
forskare för att förstå varför...
För att driva en bil 1 000 mil går det åt cirka 5 000 kvadratmeter biomassa på fält. För att driva en elbil
lika långt krävs tio kvadratmeter solceller."
  

> Läs mer här

 Enkel koll på läget


Situationsbild från Klimatet just nu.

Tydligt om klimatet just nu med liveuppdaterade fakta
Dagstidningen DN visar föredömligt med grafer och siffror hur klimatet förändras för
vår jord och för
Sveriges
del. Åskådligt och enkelt för att få en tydlig översikt. Vill du veta mer, så finns texter och
förklaringar. Vill du ha snabb koll på läget så
har du kommit rätt. På svenska och åtkomligt för alla.

> Klimatet just nu


 
Veta mer


Konsumenterna och miljön 2020

Den privata konsumtionens påverkan på klimatet har minskat med 21% per person
i Sverige under perioden 2008 - 2017. Hållbar konsumtion ska bli enklare.

En jämförelse av 28 olika marknader visar att svenska konsumenter upplever att vitvaror, dagligvaror och el
ger bäst möjlighet att välja ur miljösynpunkt medan flygresor och charterresor ger sämst möjligheter.
Syftet med den här rapporten är att redovisa konsumenters möjligheter att agera på ett ur miljösynpunkt
hållbart sätt. Rapporten beskriver också olika faktorer som påverkar konsumenters val.


> Läs ny rapport från Konsumentverket här

Många konsumenter vill konsumera mer miljömässigt hållbart, men behöver bättre
förutsättningar för att göra det. Konsumenterna kommer inte på egen hand att ställa om
sin konsumtion som förutsättningarna ser ut idag. "


                       - Johan Jarelin, utredare på Konsumentverket.


 


Lösningen

– Ja, vi har lösningen på klimatkrisen. USA avsatte i nio år 2,5 procent av
bruttonationalprodukten och engagerade 400 000 personer i att lyckas med månlandningen.
Nu behöver vi ett Apolloprojekt för planeten för att transformera världen.
Satsar alla länder i nivå med det skulle vi ha några biljoner US-dollar per år att investera.
Det är långt mer än vad som är absolut nödvändigt och kan jämföras med de över 10 biljoner
som världen lagt upp på bordet för att återstarta den globala ekonomin efter covid-19.
Det visar att vi har råd. Det vi satsar på klimatomställningen är småpengar jämfört med
vad man lägger på att få fart på hjulen efter pandemin."


- Ur intervju med Johan Rockström, en av världens främsta globala miljö- och klimatforskare.
> Läs om hans 6 skäl till hopp, klimatguide till svenska barnfamiljer, om
satsningar – inte uppoffringar
   är vägen framåt och mer. MER:
 > Rockström krönika om klimatet:
Corona- och klimatkrisen har samma grundorsak.
Rockström: Ingen anledning till klimatångest


 
 

Några få agerar kraftfullt för klimatkrisen. Bara veckor innan coronakrisen briserade,
lanserade till exempel John Kerry, tidigare utrikesminister i USA, initiativet
World War Zero
.
Efter årtionden av besvikelser över politikens oförmåga att agera mot klimatkrisen har han
mobiliserat aktörer runt om i världen för att lösa klimatkrisen på samma sätt som om det
vore ett världskrig. "
              -
Ur krönika över klimatet. Se ovan.
 50% från Kina

Kina tömmer världshaven på fisk

Kina står för över hälften av allt fiske i hela världen.  
Enligt 
officiell statistik består dess “distant-water fishing fleet”, den den av flottan som tar sig ut på världshaven
för att fiska, av cirka 2 600 fartyg. Vad gäller fisket av bläckfisk, så står Kina för 
mellan 50 och 70% av all fångst
i internationella vatten.
Tidigare denna månad skapades rubriker världen över med anledning av att en kinesisk fiskeflotta på cirka 260 fartyg befann sig vid ögruppen Galapagos utanför Ecuador, ett av UNESCO:s världsarv. Skadan som de kinesiska
fiskefartygen orsakar Galapagos biologiska mångfald är enorma. 


Med tanke på att denna ekologiska katastrof knappt uppmärksammas eller är känd i omvärlden, känns det extremt avlägset att något kommer göras för att stoppa den innan det är alldeles för sent, skriver Inbeijing.
Tilläggas kan att andra nationer som Japan bedriver stort rovfiske av liknande slag bl.a. i Söderhavet.

> Läs hela texten i Inbeijing här

> Läs om det kinesiska fisket vid Galapagos i the Guardian

 


58% dina växthusgasutsläpp uppstår i andra länder
till följd av din konsumtion.

Vi både påverkar och påverkas av ett ökat globalt handelsutbyte mellan världens länder.
Vi importerar såväl slutprodukter (till exempel kläder, skor och elektronik) som insatsvaror
(till exempel råmaterial, delkomponenter och energi) och tjänster (till exempel transporter och banktjänster),
som behövs för att producera varorna vi använder i Sverige.
Över 80% av importen till Sverige kommer
från länder i
Europa. Framför allt importerar vi mycket från Tyskland som är vår största handelspartner.
> Vill du veta mer så läs här


Utan bra miljö - inga bra resor.
Miljöfrågor får vänta - ingen expressfart här
Våren 2019 startade kvällstidningen Expressen en klimatredaktion.
"Miljön är en av vår tids mest brinnande frågor.. Det  mest angelägna ämnet att
bevaka just nu
", sa man.  Knappt ett år senare är redaktionen upplöst.
Miljön och resor hänger ihop, som så mycket annat.

Källor: ETC - SVT, vad fan får jag för pengarna?, Expressen, Journalisten m.fl.

Rekordvarmt
Första halvåret 2020 är det näst varmaste på 141 år, enligt amerikanska väderlekstjänsten NOAA,
vilket lett till att istäcket i
Arktis just nu är rekordlitet.

Klimatförändringar är inget större problem
Tycker man främst i USA och... i Sverige bland 40 undersökta länder. > Läs mer här


Kläder en miljöbov
Klädindustrin
genererar mer växthusgaser än flyget och sjöfarten tillsammans, enligt FN. 
En miljöbov inom klädhandeln är
returerna som ökar med den växande e-handeln.


Storstäder som ligger främst för en grön framtid
Dessa storstäder leder utvecklingen mot en grönare framtid:
Wien, München, Berlin, Madrid,
São Paulo, Manchester,
Lissabon, Singapore, Amsterdam och Washington.

> Läs förklaringarna här på Lonely Planet Best Cities
 


Miljökrav även för SAS som motkrav
Regeringens motkrav för miljardstödet till SAS är att bolaget ska minska sina utsläpp med
25% till 2025 och med 50 % till 2030.
– Jag är oerhört stolt som miljöpartist att vi har ställt så här hårda krav för att gå med på
kapitaltillskott, säger finansmarknadsminister Per Bolund.
- Det räcker inte, säger
Naturskyddsföreningen.
Det är inte i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.
> Läs om miljökrav för stöd till flyg i andra länder på Budgetres/Resor och Corona.   
  RM 206 Juli

 Miljön är på intensiven
Koldioxidhalterna i atmosfären har satt nya rekord
Under maj de högsta som mänskligheten har upplevt.
Dessutom den varmaste maj som har uppmätts globalt.

Att utsläppen tillfälligt minskat under coronakrisen, som mest med 17%
i början av april, har
en försumbar påverkan på halterna av växthusgaser i atmosfären. 

Även om vi inte flyger så mycket så har vi gjort mycket annat,
          fabriker går och vi har el och värme..."

 
                       Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI

Växtligheten  tar upp koldioxid 
Koldioxidhalten går ner på sommaren och upp på vintern. Den mesta landytan är på
norra halvklotet.
Under sommar tar växtligheten upp mer koldioxid än den släpper ut. Klimatförändringen märks även på
tendensen i temperaturökningarna. I delar av
Sibirien, Alaska och Antarktis var temperaturerna högt
över genomsnittet, med upp till
10 grader varmare än genomsnittstemperaturen.
Källa: DN


RM 203/2020 - coronatid juni


Vår värld

      
Bilder från DN nov 2019

Det går allt fortare med jordens upphettning
Världens länder måste minst 5-faldiga de klimatåtgärder som de har utlovat under Parisavtalet
om den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader, säger FN i sin årliga rapport.

Se alla jämförelser mellan länder här och mer fakta - FN


Läs även:
Skyll inte på andra

Skyll inte på Kina och påstå att klimatinvesteringar i Sverige som solel ”inte behövs”.
Svenskar släpper ut mycket mer än en kines eller Indier. Det är vi som är världens klimatbovar.
Och vi bör självklart minska våra utsläpp rejält, inte skylla på andra."

               - 
Johan Ehrenberg, solparksbyggare, svarar på läsarfrågor i Dagens ETC.

Noterat:
Mer än hälften av alla kolgruvor i USA har stängts sedan 2008.
Sedan 2010 har mer än 500 kolkraftverk i USA stängts.
Dessutom har nio kärnreaktorer stängts sedan början av 2013.
Grunden för den ekonomiska kollapsen är att förnybar energi blivit billig.

Läs mer

         - Thomas Kåberger, professor på  Chalmers, medlem av Klimatpolitiska rådet


Resor och klimatet

”Det finns ingen anledning att ha klimatångest”

                                              - Johan Rockström, Sveriges näst mest kända klimatprofil. 

I Göteborgs-Posten har, i en intervju, kanske den mest sakkunnige i frågan, tagit upp ämnet och visar
på att det är samhället som behöver förändras och inte våra personliga grundläggande behov.Det finns ingen anledning för individer att ha klimatångest.
Vi ska vara oroliga för de ohållbara trender vi följer, men det finns lösningar.
Samhällen måste omstruktureras och vi måste på demokratisk väg få våra ledare att
agera, så att vi som individer kan få leva i hållbara samhällen."

Alla håller inte med Rockström.
"Bland auktoriteter och andra akademiker finns uppfattningar som skiljer sig från Rockströms.
I de fallen handlar det snarare om att svensken skulle vara för positiv.

Rockström påpekar samtidigt att ”vi närmar oss farliga gränser” och är i ett ”väldigt prekärt läge”.
Enligt FN:s klimatpanel, IPCC, behöver utsläppen i världen halveras under de kommande tio åren för
att planetens uppvärmning ska stanna vid en och en halv grad. En hel del forskning pekar också
mot att om mänskligheten överstiger den nivån av uppvärmning finns det stora risker för så kallade självförstärkande effekter.

Enligt Johan Rockström skulle det kunna leda till ”väldigt svåra levnadsförhållanden” för en stor del av världens befolkning."

 År ut och år in har det känts ganska ensamt att som akademiker försöka
kommunicera klimatrisker. Men så vaknar äntligen ungdomarna och Greta Thunberg
blir en global portalfigur.
En hel tonårsrörelse där ledarna domineras av unga tjejer. Det är fantastiskt! "

Sedan 2018 är Johan Rockström direktör för Potsdam Institute for Climate Impact Research, ett av världens ledande klimatforskningscentrum.

> Det finns ingen anledning att ha klimatångest. GP 10 okt 2019

 Smutsiga tågresor
 I Danmark är det vanligt med dieseldrivna tåg - inte särskilt klimatvänligt resande.
Sverige, Norge och Finlands tåg släpper ut minst. Väldigt lite.
För resten av Europa så är det högre utsläpp på grund av att man använder mer kol och naturgas för att
göra el där.
Där kan det vara bättre att resa med bil miljömässigt, om man är tillräckligt många.
Allt enligt forskarna på Chalmers.

Danmark. Satsning på grönare tåg
På många håll är det för dyrt att dra elledningar. Därför satsar Danmark på batteridrivna tåg i en grön omställning av transportsektorn.

Inom de närmaste tio åren bedömer Danmarks transportminister Benny Engelbrecht att det ska finnas batteridrivna tåg på flertalet kortare regionala sträckor. I Danmark saknar cirka hälften av tågnätet elledningar där loken då i stället drivs av fossila bränslen.

StorbritannienVärldens första soldrivna järnväg öppnar
Ett projekt med soldrivna tåg startar i England som ett led att fasa ut dieseltågen.
Indien pågår samtidigt liknande projekt med djärva ambitioner
.
> Tidningen Guardian berättar mer om dessa positiva planer

Varning

Ständig smog i Chiang Mai
Mellan januari och en bit in i maj är det ständig dimma i Chiang Mai. Det blir bara värre i den
populära turistorten i norra Thailand som lockar turister från hela världen.
Den dåligs luften beror på att bönderna runt om staden eldar upp mark efter att de har skördat majs.
En långvarig tradition som sker trots eldningsförbud.
I mars och april 2019 hade Chang Mai under flera dagar världens sämsta luftkvalitet. Källa: DN

Av världens 10 smutsigaste städer, finns 7 i Indien, 2 i Pakistan och 1 i Kina.

Kolla luftkvaliten hemma och i hela världen här
Är du allergiker, har dåliga lungor, har små barn med på resan så kolla detta först.

-----------------------------------------------

Farligt att andas
Luftföroreningarna i 
Delhiområdet i Indien är värre än någonsin och myndigheterna
har nu förklarat nödläge för invånarnas hälsa. 5 miljoner masker delas ut till skolbarn.
Folk uppmanas att stanna inomhus. Många flyg kan inte landa.
Värsta tiden med giftig luft är under vintern från november.

Av världens 15 smutsigaste städer, finns 12 i Indien.
New Delhi är den huvudstad i världen som störst luftföroreningar. För flera år sedan var Kinas huvudstad Peking värst
Warszawa, som är den huvudstad i norra Europa som har störst luftföroreningar.

MER:
Resmål med dålig luft. ReseMagazinet 177
Alla har svarta lungor i Delhi. RM 177

---------------------------

Göteborg. Svårt att andas. Gränsvärden utan sanktioner
Göteborg är den stad i Sverige som har störst problem med utsläpp av kvävedioxid. Det gör att 300 personer dör i förtid varje år, och är dessutom ett
problem för allergiker och astmatiker i vardagen...
gränsvärden för utsläpp har
inte någon effekt, eftersom det inte finns några sanktioner
." Sjöfarten och den
tunga
vägtrafiken
påverkar mest."

              - Man måste kunna andas i Göteborg. Karin Pihl, ledarartikel i GP 3 mars 2020.
Hela den här artikeln är en miljöspecial i Budgetres Nyhetsbrev ReseMagazinet nr 191-192 sommaren 2019.Resandet - en del av miljötänket

Det är inte dina semesterresor som är det stora problemet när det gäller att rädda vårt klimat.
Dina privata resor till vänner, släkt och till rekreation är en ytterst liten del av de sammanlagda
utsläppen. Men självklart något som påverkar och som du skall veta om.


När du reser med bensinbil eller gör många flygresor på dina resor ökar du dina utsläpp. Men även andra saker
påverkar miljön. Kör du elbil med "smutsig el" gjord på kolkraft t.ex. i Tyskland, använder stora bensintörstiga bilar,
behöver värma upp ett stort boende, har egen motorbåt, grillar mycket kött, åker på kryssningar, har aktier i tung
industri, jobbar med stora arbetsmaskiner,använder mycket Internet, överkonsumerar, äter frukt och mat från länder
långt bort osv. så blir det problem med klimatet. Du använder mer än vad resurserna räcker till.

Det gäller att se hela bilden - inte bara om du gör en helt vanlig resa. En resa som du även kan anpassa så att
miljön blir påverkad så lite som möjligt.

I detta nummer av ReseMagazinet ger vi dig lite jämförelser för miljötänk. Det är hela bilden vi behöver för
att vara rädd om hela vår gemensamma jord. Den vi har tillsammans och vill använda.


1. Den stora bilden
Det är klart att den rikare delen av världen konsumerar mer och förstör miljön mer. Nu och historiskt.
Men hur ser det ut just nu, när vi alla behöver bromsa? Så här ser den stora bilden ut:

Kina klimatpåverkar överlägset mest - och det kan bli mer
Medan vi pratar om flygskam och faran med våra utsläpp för kommunikationer, köttätare
samt till en viss del om vår överkonsumtion, så finns det länder som kör, vågar vi säga, ända in i kaklet.

Kina står idag för cirka 30% av världens koldioxidutsläpp, vilket är mer än USA och Europa tillsammans.
Länder med med störst koldioxidutsläpp 2017, mätt i miljarder ton:

1. Kina 10,92   2. USA 5,11   3. EU 3,55   4. Indien 2,45  
5. Ryssland 1,76   6. Japan 1,32
      
Källa: FN
 Källa: Inbejing.och Greenpeace.
Mer: Kina kan bygga upp till 500 nya kolkraftverk innan år 2030

 

Iakttagelser från en
som flyttat hem från Kina


Hänger du med i miljödebatten och har du rätt kurs?
Här får du en del att fundera över i några meningar
och sen kan du läsa hela reportaget om du vill
.● På två år konsumerade Kina mer cement än vad USA använde under hela
1900-talet.

● Bara Kinas kol står för mer utsläpp är vad Europa, Afrika och Latinamerika släpper ut totalt tillsammans.
● Under Trumps första två år som president stängdes fler kolkraftverk i USA än under hela Obamas presidenttid.
● Ur klimatsynpunkt är det värsta att idag går fyra femtedelar av Kinas energiinvesteringar utomlands till fossilprojekt, medan bara 3% går till sol och vind och 17% till dammbyggen. Kina är ju trots allt världsledande på sol, vind och vatten.
● Greta Thunberg har inte fått genomslag i Kina. Om hon lyckats få med sig elever på skolstrejk där hade hon blivit inlåst. Hennes klimatstrejker får i stort sett bara genomslag i länder med någon form av demokrati och yttrandefrihet.
● Varor och tjänster måste kosta efter sitt klimatavtryck, oavsett var i världen de produceras

Det här är baserad på journalisten Ola Wongs anförande ”Kinaeffekten på miljön” vid Naturvårdsverkets
Miljöbalksdagar 5 april 2019. Vill du hellre se föredraget och se bilderna på YouTube 
så finns det här.

MER: Detta har även refererats av Expressen.

 

Världen. En miljon växter och djur kan snart försvinna
Vi människor förstör vår miljö i en allt snabbare takt. Om inget görs för att
lösa situationen, kommer mellan en halv och en miljon arter att försvinna,
varav många inom de närmaste åren. Källa: FN, IPBS.

Elektriska flygplan kan bli överlägsna
Elektriska flygplan kan bli ett överlägset alternativ till höghastighetståg, enligt Lennart Stridsberg, civilingenjör och uppfinnare.
Utvecklingen av elektriska flygplan har tagit fart de senaste 2–4 åren och bedrivs av flera resursstarka bolag som
Airbus, Boeing och Siemens samt ett stort antal startup-företag.
Höghastighetstågens bana är exceptionellt dyr, medan den luft som bär upp flygplanens vingar är gratis. Elflygets
svaga punkt är just nu batterierna.


Europas första bioflygbränslefabrik
Med start år 2022 kommer Europas första fabrik i Delfzijl, Holland, årligen att producera 100 000 ton bioflygbränsle
varav 75 000 ton öronmärks åt flygbolaget KLM. Under en 10-årsperiod har KLM åtagit sig att på årsbasis köpa 75%
av det producerade bränslet. Fabriken kommer att specialisera sig på produktion av bioflygbränsle framtaget på
regionalt restavfall så som återvunnen matolja.

Elbilen under utveckling
Skillnaden mellan en batteridriven elbil och en elbil med bränsleceller och vätgas är att den senare alstrar sin
egen el under färd. Batteribilen måste laddas från externt uttag, vilket kan ta flera timmar. Att fylla på vätgas tar
bara några minuter och ger en räckvidd på 40–50 mil, beroende på tankens storlek.

Tankstationen Circle K håller på och bygger upp supersnabbladdare över hela Sverige. Laddning skall kunna
ske på 10 minuter. Vad det kommer att kosta att ladda är ännu inte känt.

 

2. Den nära bilden Alla utsläpp av koldioxid är skadliga.
Den verklighet vi har närmast är den personliga, hur vi lever och påverkar. Detta ihop med hur vi agerar ihop med
andra i vår kommun och i vårt land (hur vi röstar och påverkar) samt i vår direkta närhet geografiskt och socialt
med grannländer och Europa/EU. Det är också denna debatt vi ser mest. Så här ser den bilden ut - och berättas om.

EU - Utsläppen av koldioxid minskade 2018 i 20 av EU:s 28 medlemsländer.
Portugal var det land som stod för störst minskning. Landet minskade sina utsläpp med 9,0 procent, därpå följde
Bulgarien med 8,1 procent, Irland med 6,8 procent och Tyskland som sänkte utsläppen med 5,4 procent.
Sverige ökade utsläppen.

Flyg och bil
Mest i fokus för miljöpåverkan är flyget och bilen.
Här är man snabb att reglera och beskatta. Vardagslivet förändras snabbt. Speciellt för de med mindre ekonomi.
Skillnaderna ökar mellan stad och landsbyggd. Ser vi helheten i den förändring?

Miljöskatter är ofta regressiva. På ren svenska: Om skatten höjs på bränsle
kommer det att sluka en större del av  barnfamiljens hushållsbudget än direktörens. "

                                           
DN:s ekonomireporter Carl Johan von Seth 19/4 2019

Myndigheters utsläpp från flygresor ökar
Svenska myndigheters utsläpp av koldioxid från flygresor forstsätter att öka för andra året i rad.
Det visar Naturvårdsverkets senaste redovisning till regeringen enligt Ekot.

Inte bara mindre flygresor - mindre bilresor krävs
Klimatpolitiska Rådet är tydlig med att det inte räcker med fler elbilar och mer biodrivmedel
i tanken för att klimatmålen ska nås.  Efterfrågan på bilresor måste också begränsas.

För att uppnå det föreslår man att staten övergår från att beskatta drivmedel till att beskatta körsträcka.
Ett sådant system ska också ta hänsyn till tid och plats. Därmed kan bilåkningen bli dyrare i stan, men
billigare på landsbygden där det saknas alternativ. 

Det som förs fram i rapporten är egentligen inga nyheter.
Behovet av att fasa ut subventionerna av bilismen har påpekats i decennier, likaså det märkliga i att statens
investeringar i infrastruktur fortfarande utgår från att 
bilåkandet ska öka.

Sluta drömma, elbilarna kan inte rädda klimatet. Expressen 21/3 2019

Anm. Vad som kan tillföras är om den kommersiella trafiken. Idag kör lastbilstransporter och flygtransporter
med vår överkonsumtion i väldiga led världen över. Vårt behov av att flytta varor långa sträckor beskattas inte alls
med hänsyn till miljön.. Vi behöver ej ha, som exempel, flaskvatten från södra Europa tillgängligt i var och varannan livsmedelsaffär i nordliga Sverige. Med total balans skulle vi säkert kunna fortsätta förflytta oss i våra bilar i väntan på riktigt vettiga kollektivalternativ.


Mat - miljöskadlig överkonsumtion
30-35% av de totala utsläppen av växthusgaser i världen kommer från jordbruket. I Sverige är den siffran 13%.
Av detta kan vi enkelt förstå att vi skall mer konsumera inhemskt och nära.
Om vi överkonsumerar mat från fjärran länder, som är hittransporterade med miljöskadliga transporter och dessutom är behandlade för att klara att hålla sig ända hit, så påverkar det miljön stort. Det finns massor som vi inte behöver långtifrån i matväg året runt. Att det inte är skatt på detta är mycket märkligt! Alla som har rest på Autobahn i Tyskland kan se dessa oändliga köer av långtradare som far fram och tillbaks med onödiga varor. Drar du ner på dessa produkter, så kan du flyga på semester med gott samvete.


Internet - streaming och sociala medier är miljöbovar
Streaming av film och sociala medier är större klimatpåverkan än flyget.
Flyget är inte procentuellt så stor miljöpåverkare, men kritiken är att flygresandet ökar så mycket och därav
blir det mer utsläpp.
Den som vill sätta saker och ting i relation och som vill agera och själv bidra har många saker att fundera över
vad gäller energislukande aktiviteter.
Internet börjar nu kallas för miljöbov. Det slukar el, ibland smutsig el och användningen ökar stort.

Går det att veta om leverantörerna använder miljövänlig datalagring?
Eller skall konsumenten skära ner på "onödiga" internetaktiviteter genom beskattning.
Och hur skall hela samhället, som bygger allt mer av sin verksamhet på Internet, agera för hållbara
alternativ till internettjänster?

- Jag swischar inte av miljöskäl - cash is grön king.

Båttrafik ger större klimatpåverkan än flyget
Enligt den nya undersökningsmetoden står inrikessjöfarten för 662.000 ton koldioxidekvivalenter, varav den
kommersiella trafiken står för 488.000 ton och resterande kommer från fritidsbåtar.
Det kan jämföras med inrikesflyget som ligger bakom 554.000 ton.

Så om du tar bilen på båten till Finland, Tyskland, Danmark osv. blir det mer utsläpp. För att inte tala om husbil.
I jämförelse med ett BRA-flyg (se artikel nedan) kan det vara ett sämre alternativ.

Segelbåt och roddbåt är klart miljövänliga alternativ. Ändå är det privata motorbåtar som är mest eftertraktade. En segelbåt kan du idag få nästan till skänks... Men det finns tankar på att framtidens fraktfartyg är segelfartyg gjorda i trä. Tillbaka till framtiden.

Det klagas på koldioxidutsläppen från flyg, men en fyrsitsig Cessna 350 drar 1,4 liter per mil.
En normal styrpulpetbåt är alltså tre gånger värre än ett sportflygplan ur klimatsynpunkt."

Turistbuss skonar miljön mest
Resebussbranschen vill att vi skall veta att det är mindre utsläpp med nya turistbussar än till och med med tåget.
Detta enligt en undersökning som är gjord i Tyskland.
Mätningen avser euro 6 motor i buss och för tåg ett genomsnitt av europeiska tågresor. Turistbussar har mindre
utsläpp än något annat fordon vid genomsnittlig beläggning.Kg Co2/100 personkilometer. Tågets koldioxidutsläpp är mer än
tre gånger så stort

Tåget är bra, men...
Tåget är bra i många länder. I Sverige är det eftersatt sedan många år. Detta har vi rapporterat
och tipsat om i många Nyhetsbrev och det finns en hel del att få veta om detta på
Budgetres.se/Boka Tåg, Buss och Mer.

I nästa nummer kommer fler nyheter om tåg.

MER:
 
I väntan på det perfekta tågbokningssystemet - och vad tycker kunderna?

Rökning. Påverkar mer än hela Sveriges utsläpp.
Att rökning är farligt vet vi med fullständig säkerhet idag. Cirka 6 miljoner dör varje år i världen.
Bara i Sverige avlider 12000 personer i tobaksrelaterade sjukdomar. Även odling, torkning, produktion
och distribution av tobaksvaror ger tillsammans en enorm klimatpåverkan. WWF anger att skogsskövling
i samband med tobaksodling står för 0.34% av vår klimatpåverkan. Det är mer än hela Sveriges samlade
klimatpåverkan (0,2%) !
T-shirt – 250 gram bomull, inklusive tryck. Jeans – 600 gram bomull, denim.
Fleecetröja – 300 gram polyester. Polyesterklänning –500 gram polyester.
Bild: Naturskyddsföreningen


Kläder. Mer utsläpp än flyg och sjöfart ihop och mycket släng.
Klädindustrin genererar mer växthusgaser än vad flyget och sjöfarten gör tillsammans.
Detta enligt FN:s handelsorgan Unctad. 80% av klimatutsläppen sker vid tillverkningen som
omfattar allt från bomullsodling till textilfabriker. I snitt köper svensken 13 kilo kläder per år
och slänger 8 kilo. Merparten slängs alltså.


3. Din egen bild

Om du inte är klimatförnekare (mer här), så är det självklart att du bryr dig om vår värld och försöker
förstå vad som är bäst samt vad du kan göra. Här kan du se några jämförelser vad andra tycker just nu -
inte att blanda ihop med vad du känner för mest. Vars och ens hela bild avgör.

 

Det här är svenskarna främst villiga att göra
för att minska sin klimatpåverkan

      1. Återvinna
      2. Köpa närproducerat
      3. Äta mindre kött och mer vegetariskt/veganskt
      4. Lämna bilen hemma och åka kollektivt
      5. Välja alternativa transportsätt när man reser
      6. Annat
      7. Jag är inte villig att göra någonting
      8. Handla kläder på second hand
      9. Sluta resa


Fler kvinnor än män är villiga att i ett första steg återvinna i större utsträckning. I frågan om att köpa mer närproducerat är det ungefär lika mellan könen. Det är dock betydligt fler kvinnor än män som kan tänka sig att dra ner på sin köttkonsumtion.  Allt enligt Resias Resebarometer 2019

Flygbokningarna minskar...och ökar
Svenskarnas semesterbokningar med mer miljömedvetande inför sommaren minskar med 13% jämfört
med samma period i fjol.
Den varma sommaren 2018 och flygets miljöpåverkan ligger bakom trenden, enligt Ticket. Inte så mycket miljöskäl.
Samtidigt ökar långresor och går emot den neråtgående trenden.

Länder som 
Malaysia ökar med 18%, Filipinerna med 31%, Singapore med 14% och Brasilien med 15%.


(Miljöspecial i Budgetres Nyhetsbrev ReseMagazinet nr 191-192 sommaren 2019.)


Vill du veta mer om klimatkrisen?

100 företag har stått för mer än 70% av utsläppen i världen de senaste decennierna.  > Här får du mer fakta.
 

Det kanske är lite förvånande. Om man kör bil och är bara en eller två personer så blir det mycket
sämre än tåget, men sitter man
fyra i bilen och kör söderut så blir det ungefär lika stora utsläpp som
från tåget om man kör en mellanstor dieselbil”
, säger Jörgen Larsson, Konsumentforskare Chalmers.
Källa: Vetenskapsradion.
 

När det gäller tåget så är en viktig skillnad om det är eltåg eller dieseltåg. Dieseltåget har ju mycket
högre utsläpp än eltåg. Det är det ena. Och det andra är hur elen är producerad. Åker du tåg i Norden så
kommer elen från den nordiska elmarknaden med låga utsläpp, och för resten av
Europa så är det högre
utsläpp på grund av att man använder mer kol och naturgas för att göra el där”. 
 - 
Jörgen Larsson, Konsumentforskare Chalmers. Källa: Vetenskapsradion.
 


Svårt med omställning till hållbart flyg
 

Från att ha varit en hårt reglerad verksamhet har flyget utvecklats till en situation idag, där konkurrensen är total och global och makten i mångt och mycket har flyttats över till kunderna, resenärerna.
Efter det har flyget ökat kraftigt. Idag reser mer än fyra miljarder passagerare med flyg allt enligt Världsbanken.
Men bara sedan 2018 har 14 flygbolag gått i konkurs i Europa, några av dem i vår närhet: Nextjet, Primera och Air Berlin.


Från ReseMagazinet nr 191/192 2019

 


Redan 2021 blir det mindre plast i Europa
I mars röstade EU-parlamentet för att förbjuda alla engångsartiklar av plast från år 2021.
Det är det mest ambitiösa och heltäckande lagförslaget i världen mot nedskräpning i havet.

Det var en överväldigande majoritet som röstade för förslaget. Nästan lika stora segersiffror, 521 mot 63, fick beslutet att minska koldioxidutsläppen från nya bilar med 37,5% och för nya skåpbilar med 31% till år 2030
jämfört med 2021.
EU:s beslut även krav på minskad konsumtion av engångsmuggar och livsmedelsbehållare.
Medlemsstaterna förbinder sig även att år 2029 kunna samla in 90% av sina producerade plastflaskor. Flaskorna måste bestå av 25% återvunnet material senast år 2015.
 

Asian countries are very much interested in what we're doing.
       Latin American countries too"


                           Kommissionens förste viceordförande Frans Timmermans
 

Plastartiklar som kommer att förbjudas senast 2021
Engångsbestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar), Engångstallrikar, Sugrör
Bomullspinnar i plast (Bommullstops), Ballongpinnar i plast, Frigolitmuggar
Vissa matförpackningar.

Capri. Böter om du tar med plast.
Den italienska semesterön Capri totalförbjuder engångsplats i ett försök att tackla den omfattande
nedskräpningen. Den 
15 maj 2019 träder lagen i kraft och för den som tar med sig plast till ön riskerar
böter uppemot
 5000 kronor 

 

 

 

 
 

 

> Tillbaka till startsidan budgetres.se
 

 

 INNEHÅLL

 


Gröna Göteborg
En sjuk värld i vapen
COP 26
Klimatet på akuten
Luften i Sverige fortsatt dålig
● Luften mer svavelfri
Så räddar DU jorden enklast
Klimatsmart prat svårt
Fransk stad stänger flygplats
av miljöskäl

Framtidens flyg
Greta: Kritik mot medierna
Framtida havstransporter
Internet som klimatproblem
GRATISBOK - Hoppet
Lösningen på klimatkrisen
Konsumenterna och miljön
Tydligt om klimatet live
Kina tömmer haven på fisk
Miljön är på intensiven
Det går allt fortare...
Ingen anledning till klimatångest
Smutsiga och renare tågresor

Smog i Chiang Mai
Kolla luftkvalitén här

Miljöspecial
1. Den stora bilden
2. Den nära bilden
3. Din egen bild

Svårt med omställning till
hållbart flyg

2021 blir det mindre plast i Europa
 


Kina
Värsting på utsläpp

Dubbelt så mycket

Kina släpper ut mer än dubbelt
så mycket växthusgaser än USA,
och sedan flera år tillbaka
ut mer än USA och Europa
tillsammans.
Kina bränner i dag 
mer kol 
än hela resterande världen
tillsammans.
Läs mer om detta här Danmark
Stopp för utvinning
av fossila bränslen

Den 4 december beslutade
politiker att stoppa alla framtida
licensrundor och produktionstillstånd
för ny olje- och gasexploatering
i
Nordsjön.
Slutdatum för existerande produktion
sattes till år 2050.
Danmark är en stor oljeproducent
inom EU och beslutet är en viktig
milstolpe för utfasningen av fossila
bränslen i Europa.

Sverige har som mål
att bli världens första
fossilfria välfärdsland
och detta finns också inskrivet i
Januariöverenskommelsen
En lag skall vara klar 1/1 2022.
Utvinningen av fossila bränslen
i Sverige är mycket liten
i jämförelse med i Danmark
.
Källa: Greepeace


 

Världen
Varmaste november

Nya Zeeland inför nödläge
November 2020 är den varmaste
novembermånaden
som uppmätts globalt
.

Även Sverige visade rekordsiffror,
e
nligt SMHI
I veckan har även
Nya Zeeland
utlyser klimatnödläge.
En mycket ovanlig åtgärd.
Regeringen planerar att göra alla
statliga organisationer i landet
klimatneutrala till 2025
.

Mer:
Nya Zeeland
antar historisk lag
för miljön. Vad säger experterna?2019
varmaste året
i Europa

2019 var det varmaste året
som någonsin
uppmätts
i Europa,
enligt en årlig klimatrapport.
11 av de 12 varmaste åren
som uppmätts
har inträffat sedan år 2000.
Temperaturrekord
gång på gång i
Frankrike, Tyskland
och
Storbritannien.
Uppvärmningstrenden
är nu överallt på planeten.

Spanien 
Här lever du längst

Spanien toppar och beräknas enligt 
University of Washington
 ha den 
längsta beräknade livslängden
 
i världen,
86 år, år 2040.

På andra plats placerar sig 
Italien
, följt av Island,
Japan 
och Schweiz.
Förklaringen för Spanien
som nummer ett
är den väl fungerande primärvården
och att ”medelhavsdieten
med oljor och nötter
som främsta fettkällor
– minskar risken för hjärt-
och kärlsjukdomar.

Sverige hamnar på 6:e plats.
Rökning och övervikt är faktorer
som sänker rankingen.

 Island 
Planterar tillbaka sin skog
Sedan 2015 har Island
planterat 3-5 miljoner nya träd på ön.
Landet har minst skog i Europa,
sen Vikingarna kom dit
och högg ner skogarna.


Storstäder
som ligger främst
för en grön framtid
Dessa storstäder
leder utvecklingen
mot en grönare framtid:
Wien, München, Berlin,
Madrid,
São Paulo,
Manchester, Lissabon,
Singapore, Amsterdam
och Washington
.

> Läs förklaringarna här
på Lonely Planet Best Cities 


Din personliga miljö
För hjärnans skull   
Överläkaren Anders Hansen
slog ett slag i radion
för digital disciplin.

Lämna mobilen ibland,
koppla ner Facebook,
ha riktiga möten,
träffa nära och kära,
sov 7 timmar per natt
och ge tid till återhämning


Hans senaste bok
"Skärmhjärnan"
hur en hjärna i osynk med sin tid
kan göra oss stressade,
deprimerade
och ångestfyllda"

utkom mars 2019.
> Läs om hans böcker,
sök lägsta pris här. 

 

 


London
Världspremiär
för vätgasbussar

Londonluften är ökänt usel
och staden har infört miljözoner
för att få bukt
med utsläpp från trafiken.
 

Nya taxibilar är hybrider
med teknik från Volvo Cars
och staden använder eldrift
för många 
bussar
Nästa år 2020 ska det rulla fem vätgasdrivna 
dubbeldäckare,
de första i världen.
 
Jämfört med elbussar
har vätgasbussarna längre räckvidd
och behöver inte laddas.
Att tanka vätgas
tar ungefär 5 minuter.

 


Världen 
En miljon
växter och djur
kan snart försvinna

Vi människor förstör vår miljö
i en allt snabbare takt.
Om inget görs för att
lösa situationen,
kommer mellan en halv
och en miljon arter att försvinna,
varav många inom de
närmaste åren.

Källa: FN, IPBS. 2019
Endast globala överenskommelser
kan lösa problemet.

 


Stena först i världen
med metanolfartyg

Tysklandsfärjan
Stena Germanica

blir världens första fartyg
som drivs med metanol.

Hårdare EU-miljökrav
tvingar rederierna att tänka nytt.
Färjan som trafikerar linjen
Göteborg-Kiel
,
blir först ut att göras om.
Fartygets motorer byggs om
för en kostnad av 200 miljoner kronor.
Nästa år börjar rederiet även
bygga om sina fyra färjor
som trafikerar Öresund för eldrift.

RM 18 dec.2014

 Mycket i miljörörelsen
är drivet av
skuld och skam:
»Sluta med det där.«
Vi vet, rent psykologiskt,
att skuld inte är
så framgångsrikt
när människor ska
förändra ett beteende.


   Klimatpsykolog Frida Hylander.
Internet
- en miljöbov

När fler stannar hemma
och jobbar
eller är i karantän

En timme video,
streamat i 4K-upplösning
(HD hälften och SD mindre),
drar
lika mycket data

som 175 timmar med ljudbok
eller musik.
Eller 350 
hela E-böcker.

Internet är en betydligt

större miljöbov
än flyget.
Ta det lugnt med Netflix,
SFAnytime å sånt nu och sen. 
 

MER:
En tickande bomb

 Brasilien 
F
örbjudna
miljögifter i mat

Sedan årsskiftet 2019
har Brasilien godkänt 
197 nya bekämpningsmedel
,
varav många är förbjudna inom EU.

Brasilien är en av världens
största livsmedelsproducenter
och är störst på export av 

nötkött, kyckling, sojabönor,
kaffe 
och apelsinjuice.

Till 
Sverige exporteras
även olika sorters 
meloner 
som besprutas kraftigt innan skörden.

Miljöorganisationen 
Greenpeace 
hävdar att ungefär 25% av de
197 bekämpningsmedlen som godkänts i
Brasilien i år är förbjudna i EU.  

D
en svenska matvarukedjan Paradiset 
har rensat hyllorna från brasilianska
livsmedel. Källa: DN

Finland
Bort med lupiner  
Lupiner är invasiva.
Gör marken så kväverik
att naturliga ängsblommor trivs sämre
och skuggar småväxta arter. 

Finska riksdagen
 har i juni 2019
beslutat att lupiner (och vresrosen)
skall räknas som främmande arter och
förbjuds på plantskolor och blomsteraffärer.
Inom 3 år vill man att kommuner
och privatpersoner skall utrota lupinerna.

Lupinerna importerades
från Nordamerika på 1800-talet.
Sverige har diskussionen pågått länge
om dessa båda arter.
Dom är vackra, sprids explosionsartat
och dödar alla andra växter.

MER: Stora lupinbekämpardagen


 

Vindkraftverk 
Över 1 000 miljarder insekter
dödas bara i Tyskland
 
Nu har en studie kommit fram till
att  vindkraftverken dödar
så mycket som
1 200 miljarder insekter
eller 1 200 ton årligen,
enbart i 
Tyskland.

Detta är ett stort bekymmer
för oss alla eftersom insekter
är hjärtat i alla näringskedjor,
de pollinerar en stor majoritet
av alla växter, håller jorden hälsosam,
återvinner näringsämnen, kontrollerar
skadeinsekter och mycket mer.

Vi människor kan inte
överleva utan insekter.

 Sverige 
Kalla det inte
klimatkompensera längre

Dagens Nyheter har i sin 
granskning av klimatkompensation
bland annat visat att flera flygbolag
inte vill redovisa hur de klimatkompenserar,
och att tusentals projekt i utvecklingsländer
som säljer klimatkompensation
har låg sannolikhet
att ge verkliga utsläppsminskningar
.

RM 196/2019

 

Festen är slut 
- Jorden orkar inte mer
Snart dags att banta ner Internet,
minska på stora bostäder,
slå igenenergislukande fabriker
och sluta med långa transporter.
Resandet blir snart en lyxföreteelse.
 

”Klimatkrisen är här
och den accelererar snabbare
än de flesta forskare
hade förväntat sig”,


skriver 
11 000 forskare 
från 153 länder
(varav 164 är svenska forskare) 
i en studie.
Forskarna manar till stora förändringar
för att rädda planeten. 

(5/11 -19)

 

Gotland 
Rekordutsläpp
En (1) fabriksskorsten
på Gotland står för
hela 5% av
Sveriges koldioxidutsläpp.
Mer än hela flyget.


 

 


 

 

 

 


 
 
 

 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

reseannonser

 

 

 

Prenumerera på
Nyhetsbrevet
ReseMagazinetReseMagazinet

Utan kostnad
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © budgetres.se 2022

Med reservation för ändringar. Vid skillnader gäller aktuella uppgifter från samarbetspartners
För frågor vid bokning och biljetter etc. hänvisas till respektive leverantörs kundservice
Synpunkter på budgetres och tips om ev. fel på sidor till info@budgetres.se
om oss | kontakta oss | annonsera | press