Reseförsäkringar
Reseförsäkringar och rättigheter vid resa.
Vilket skydd har jag? Har du rätt försäkring? Är du överförsäkrad?

 

Hemförsäkring
I din hemförsäkring har du en reseförsäkring som gäller 45-90 dagar beroende på försäkringsbolag.
Här ingår avbeställningsskydd, förseningsersättningar m.m.

Kolla vad den omfattar och ta med dig beskrivningen, försäkringsnummer
och telefonnummer på resan.

OBS! Du måste förlänga din försäkring innan resan om du är borta längre tid.
        Allt ingår inte som off pist åkning, äventyrssporter etc.

Tilläggsförsäkring

Du kan förlänga hemförsäkringens reseskydd om du är borta längre tid än allmänna villkoren.
Skall du resa till USA brukar det bli dyrare.
Antingen förlänger du via ditt ordinarie försäkringsbolag eller via ett separat bolag som säljer reseskydd.
Jämför priser och villkor.
När du blir äldre försämras villkoren och priserna.
 

Extra försäkring
Du kan behöva extra försäkring för särskilda behov och för t.ex. sportredskap.
Det kan gälla för äventyrsaktiviteter. För studier eller jobb utomlands.
Reseförsäkring med bankkort
När du köpt en bestämd del eller hela resan med ditt bankkort, får du även en reseförsäkring.
Ha koll på denna och ha med dig även dessa anteckningar om något händer under resan, så du vet
vad du som försäkringstagare har rätt till.
Det kan gälla att du får gå ut och köpa kläder och annat du behöver om bagaget är försenat.

Europeiska Sjukförsäkringskortet – Det blå kortet
Du har rätt till akut sjukvård i andra EU/EES-länder.
Som EU-medborgare och svensk har du rätt till akut sjukvård under de tre första månaderna
man vistas i landet, då det räknas som turism.
Läkare och sjukhus som tillhör den officiella folksjukvården accepterar det europeiska hälsokortet; privat
vård omfattas inte. Kortet behövs ej i
Norden. Då räcker det med ID-handling.
Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz räknas som EU-länder vid tillämpningen av EU:s regler om
samordning av de sociala trygghetssystemen

Förmån som äldre i Spanien
Som svensk pensionär har du rätt till gratis akutvård i Spanien och för detta krävs endast det blå EU-kortet
samt legitimation. En pensionär som ska resa till Spanien kan behöva ett
särskilt pensionärsintyg som komplement till EU-kortet. Intyget visar att personen har pension i Sverige och därmed har rätt till
samma kostnader för
sjukvård och läkemedel som för spanska pensionärer. Intyget utfärdas av Försäkringskassan.

Beställ kortet
> Beställ enkelt ditt europeiska sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan här. Det är kostnadsfritt.
Det kan ta upp till 10 arbetsdagar innan du får det. EU-kortet skickas till din
folkbokföringsadress.
Kortet är giltigt i 3 år.
Om du är utomlands och blir akut sjuk men inte har ditt EU-kort till hands, kan du eller din vårdgivare
kontakta FK på telefonnummer +46 771-524 524 för att få ett provisoriskt intyg.

> Regler för EU-kort   > Regler för varje land

 

Avbeställningsförsäkring
Se Hemförsäkring och Reseförsäkring med bankkort vad som gäller om du behöver avbeställa resan.
Du kan även höra direkt med flygbolaget m.fl. vad som gäller.


Resebyråns försäkringar
När du köper en resa online eller i butik får du frågan om du vill köpa till försäkringar,
avbeställningsskydd m.m.
Oftast är detta helt onödigt då du redan har försäkring.


Ungdomsförsäkring vid resa
Kan vara ett alternativ värt att jämföra


Bilförsäkring
Kanske den största enskilda olycksrisken på resan är trafiken.
Se till att att din bilförsäkring täcker allt som behövs för utlandstrafik.
Kolla om assuransförsäkring ingår i dina villkor.

Väljer du att hyra bil kan det vara enklare ur försäkringssynpunkt att boka hyrbilen från Sverige.
Tänk på förarplatsförsäkring, självriskreducering etc.
Vissa bankkort har fördelaktiga villkor för självriskreducering vid bilhyra.

> Läs mer Boka hyrbil - jämför priser, villkor och tipsar

OBS! Ditt bankkort kan innehålla försäkring för bilhyra.


Resegaranti
Om du befinner dig utomlands på en paket-/charterresa som avbryts på grund av konkurs,
inställda flygningar etc., så gäller Resegarantilagen (1972:204), som innebär att det är
Resegarantinämnden som prövar ersättningsfrågan

 

Specialförsäkringar
Båtförsäkring, mc-försäkring, dykförsäkring, surfa, safari, golf, ballongförsäkring...

Kom ihåg att försäkra dig och jämför flera reseförsäkringsbolag med ditt eget.


ERV (tidigare: Europeiska Reseförsäkringa
> Reseförsäkring
Gouda: gouda-rf.se
Solid: solidab.se
Global reseskydd: globalreseskydd.se


 

   
> Till startsidan budgetres.se
 

 

FÖR SÄKRA BOKNINGAR
Jämför
priser och villkor

 

 
Flyg
Logi
Sista minuten
Hyrbil
Tåg, Buss och Mer 


 

Dina rättigheter
vid resor

Vare sig du reser på egen hand eller med
en researrangör gör du klokt i att ta reda på
vilka villkor som gäller för din resa.

Genom att ta del av råden har du gjort
mycket för att se till att din resa blir en
så bra upplevelse som möjligt

> Konsumetverket - mina rättigheter


 
FÖRSÄKRING PÅ RESAN

           
SAMMANFATTNING

1. Hemförsäkringen
45-90 dagars skydd av det viktigaste
Oftast inget avbeställningsskydd
Ta med dig villkoren på resan
med telefonnummer att ringa om något
skulle hända.

2. Tilläggsförsäkring
Förläng Hemförsäkringens reseskydd om längre resa än villkorenr och innan du reser
En del mer kan ingå. Läs på
● Ta med kopia på resan

3. Bankkortsreseförsäkring
Betala resan med ditt kort och få mer försäkring som t.ex. avbeställningsskydd.
Läs och ta med på resan

TIPS:
Kolla även försäkringsskydd för
          hyrbil för ditt bankkort.

4. Extra reseförsäkring
För äventyrare, studerande och de som jobbar utomlands.
Viktigt att ha koll på om du dyker, bergsklättrar, flyger, off piståker etc.

5. Jämförelser av villkor och priser
> Konsumenternas försäkringsbyrå

6. Om olyckan är framme:
Spara alla läkarintyg, flygbiljetter, intyg,
polisanmälan, kvitton.

7. Hyrbil
Försäkringar för hyrbil.
> Mer på Hyra bil

8. Minska olycksrisken
> Läs Hälsa - och säkerhet

 

 


7 av 10
saknar reseförsäkring

Utrikesdepartementets undersökning
visar att det är allt för vanligt att svenskar
saknar ordentlig resförsäkring och har
överdrivna förväntningar på att få hjälp via
ambassader.

Hemförsäkring har 45-90 dagars
   reseförsäkring
Bankkort har reseförsäkring och
   avbeställningsskydd
Extraförsäkring gäller över
   hemförsäkringens tidsbegränsning och
   för mer omfattning

Kolla vilket skydd du har och vilka regler
   som gäller
Ta med dina försäkringspapper på resan
Förbered dig med appen Resklar

 

 


 


Försäkra dig
om att få
varje nummer av


Nyhetsbrevet
ReseMagazinet

Vi jämför priser på resor
och resetjänster
Med resinspiration
på köpet

> ReseMagazinet
utan kostnad
 

 

reseannonser
 

 

 Reseförsäkring
Europeiska, ERV
försäkrar årligen
2 miljoner privatresenärer
i Sverige

Behöver du?
reseförsäkring,
semesterförsäkring,
studentförsäkring,
affärsreseförsäkring, avbeställningsförsäkring, avbeställningsskydd

> Reseförsäkring
 

 
 

Semesterförsäkringen
är ett komplement
till hemförsäkringens
reseskydd.

Backup Basic
är en billig försäkring
och passar dig
som planerar att vara ute
på resande fot
en längre tid,
t.ex. om du ska
backpacka,
volontärarbeta
eller ströjobba.
Försäkringen ger dig
det grundskydd
du behöver när
hemförsäkringens
reseskydd slutar gälla.
Från 13 kr/dag

Semesterförsäkring
Sport

ger skydd för
din sportutrustning
och outnyttjade
aktivitetskostnader.
Aktivitetskostnader
innefattar t.ex.
outnyttjad del av greenfee,
liftkort
och skidskola m.m.

> Reseförsäkring - mer info

 

 Har du dyra
försäkringar?

Jämför

Spara tusenlappar varje år

Bilförsäkring, hemförsäkring  barnförsäkring, båtförsäkring   olycksfallsförsäkring,
husbilförsäkring...


> Insplanet

Kolla om du betalar
för mycket
 

 
 

Copyright © budgetres.se 2011-2019

Med reservation för ändringar. Vid skillnader gäller aktuella uppgifter från samarbetspartners
För frågor vid bokning och biljetter etc. hänvisas till respektive leverantörs kundservice
Synpunkter på budgetres och tips om ev. fel på sidor till info@budgetres.se
om oss | kontakta oss | annonsera | press